nie ma rzeczy niemożliwych, są tylko trudne do wykonania

Wybrane realizacje

Krosno – dwie jednostki kogeneracyjne o mocy znamionowej elektrycznej równej 230 kW każda. Firma realizowała modernizację obu jednostek i cały czas prowadzi ich bieżącą obsługę. Jednostki pracują ponad 8 tys. godz. rocznie.

Łagiewniki – bieżąca obsługa, modernizacje i remonty jednostki o mocy 800 kW.

Bielsko-Biała – trzy jednostki kogeneracyjne. Jeden agregat o mocy znamionowej elektrycznej równej 500 kW jest skonstruowany przez CH4. Firma wykonywała remonty i wszystkich jednostek a po odstawieniu jednej z nich prowadzi bieżącą obsługę dwóch pozostałych.

Łaźniki – dwie jednostki kogeneracyjne o mocach 999 kW i 500 kW. Firma przeprowadziła w 2020 roku remont większej jednostki a w 2022 skonstruowała i uruchomiła mniejszą jednostkę. CH4 Moto zapewnia bieżącą obsługę obu jednostek.

Łagiewniki – wynajem jednostki o mocy elektrycznej równej 400 kW.

Tuchów – modernizacja jednostki kogeneracyjnej o mocy elektrycznej 50 kW zainstalowanej w ciepłowni osiedlowej.

Warszawa – szkolenia dla pracowników „Maszyny elektryczne w kogeneracji” oraz „Prawidłowe prowadzenie ruchu jednostek kogeneracyjnych”