nie ma rzeczy niemożliwych, są tylko trudne do wykonania

Certyfikat zgodności NC RfG dla jednostek kogeneracyjnych

Z satysfakcją informujemy, że wszystkie oferowane przez nas jednostki kogeneracyjne mają certyfikaty zgodności z kodeksem sieciowym NC RfG.

CH4 MOTO Śląsk jest firmą, która od wielu lat zajmuje się budową, wynajmem, modernizacją, remontami i serwisowaniem jednostek kogeneracyjnych oraz ich podzespołów. Firma została zbudowana, jako nowa gałąź działalności dużego warsztatu mechaniki pojazdowej (obsługa ponad 100 samochodów miesięcznie), który między innymi pełnił rolę serwisu autoryzowanego Audi. Wieloletnie doświadczenie wraz z prężnie działającym działem badań i rozwoju stanowią silne fundamenty aktualnej działalności firmy.

Jednostki kogeneracyje obsługiwane przez naszą firmę pracują ponad 8 tysięcy godzin rocznie, przy nierzadko 98% wykorzystaniu mocy zainstalowanej.

W silnikach spalinowych używany między innymi tłoków, tulei, świec zapłonowych i układów smarowania własnej konstrukcji. Nasze silniki mogą być zasilane gazem płynnym (propan-butan), sprężonym gazem ziemnym (CNG), gazem ziemnym sieciowym lub biogazem różnego pochodzenia (gaz z biogazowni rolniczych, oczyszczalni ścieków i wysypisk śmieci). Prowadzimy intensywne prace nad wdrażaniem nowych paliw takich jak gaz pirolityczny i amoniak.

We współpracy z naukowcami rozwijamy również nowe technologie odsiarczania i oczyszczania biogazu, które równocześnie zwiększają wydajność instalacji biogazowych.

Prowadzimy również szkolenia dla firm zainteresowanych kogeneracją czy szerzej zagadnieniami elektroenergetyki i maszyn elektrycznych. Możemy również wykonać audyt zainstalowanych już jednostek kogeneracyjnych i doradzić, co zrobić aby jednostki te pracowały bezawaryjnie przy długich resursach materiałowych, wysokiej sprawności spalania i wytwarzania energii.