nie ma rzeczy niemożliwych, są tylko trudne do wykonania

Budowa

Nowe realizacje jednostek kogeneracyjnych o mocach od 10 kW do 1 MW mocy elektrycznej. Silniki w jednostkach kogeneracyjnych zasilane mogą być na życzenie klienta: gazem płynnym (propan-butan), sprężonym gazem ziemnym (CNG), gazem ziemnym sieciowym lub biogazem różnego pochodzenia (gaz z biogazowni rolniczych, oczyszczalni ścieków i wysypisk śmieci).

NC-RfG