Warning: A non-numeric value encountered in /home/ch4-mototf/ftp/wp/wp-content/themes/Divi/functions.php on line 5837

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
dla osi priorytetowej: I. Nowoczesna gospodarka dla działania: 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach

Tytuł projektu:
Opracowanie innowacyjnego oraz efektywnego ekonomicznie systemu kogeneracyjnego w oparci u o nowy układ zasilania i adaptacyjnego sterowania pracą jednostki ZI, spalającego paliwa gazowe o zmiennych właściwościach fizyko-chemicznych.

Łączna wartość projektu: 2 217 016,74 zł
Wnioskowane dofinansowanie: 1 547 858,57 zl