ul. Górnicza 1b
44-282 Czernica

+ 48 516 125 545
biuro@ch4-moto.pl

PRZEŁOM W KOGENERACJI Monitor Biznesu

Super User

Przełom w kogeneracji

 

Innowacyjny system wykaże większą niezawodność oraz przyniesie wymierne korzyści ekonomiczne i społeczne

 

Nowoczesny układ zasilania i adaptacyjnego sterowania pracą jednostki ZI, opracowany przez CH4 MOTO Sp. z o.o. Sp.k., będzie spalać paliwa gazowe o zmiennych właściwościach fizyko-chemicznych.

– Opracowanie całego systemu przyniesie korzyści ekonomiczne oraz społeczne, które wiążą się z eksploatacją jednostki kogeneracyjnej – mówi Jan Sopa, prezes zarządu CH4 MOTO Sp. z o.o. Sp.k.Zastosowanie tego rozwiązania daje ogromne oszczędności ekonomiczne, a także jest korzystne pod względem ekologicznym. Głównym argumentem będzie obniżenie kosztów eksploatacji układu oraz jego szkodliwego oddziaływania na środowisko naturalne.

Do innowacyjnych kogeneratorów opartych na silnikach tłokowych najnowszej generacji wprowadzony został zmodyfikowany system korbowo-tłokowy, układ zapłonowy oraz system sterowania z ciągłą analizą procesu spalania. Prace nad rozwojem projektu realizowane są w stacji prób oraz laboratorium czernickiego przedsiębiorstwa.

Wśród obecnie dostępnych na rynku powstały układ kogeneracyjny wykazuje między innymi większą niezawodność, wydłużony okres międzynaprawczy oraz wydłużoną żywotność materiałów eksploatacyjnych. Efektywność ekonomiczną systemu spalającego paliwa gazowe o zmiennych właściwościach fizyko-chemicznych zapewnia jego mała awaryjność. Dodatkową zaletą przy zastosowaniu takiego układu jest powtarzalność oraz minimalizacja uwalnianych do atmosfery substancji szkodliwych, które powstają w wyniku spalania paliwa w silniku.

Efektywny system kogeneracyjny pracujący w układzie skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła lub energii elektrycznej i innego nośnika, takiego jak chłód czy para technologiczna, znajdzie swoje zastosowanie w biogazowniach, oczyszczalniach ścieków, hotelach, Aquaparkach, zespołach mieszkaniowych oraz gospodarstwach rolnych.

Adrian Morel

Kategoria: